วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดหาเครื่องมือสำหรับการประมาณการทางการเงิน (Financial Forecasting Model) เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชี TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดหาเครื่องมือสำหรับการประมาณการทางการเงิน (Financial Forecasting Model) เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชี TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,999,095.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content