วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Patch Management 400 License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Patch Management 400 License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,075,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,075,800.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content