วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,160,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,160,950.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content