วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ภายนอกรถโดยสารประจำทาง แบบธรรมดา (ครีม – แดง) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ภายนอกรถโดยสารประจำทาง แบบธรรมดา (ครีม – แดง) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,696,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,696,400.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content