วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,996,150.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,996,150.00

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content