วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,998,332.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,998,332.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content