วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

645,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

645,600.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content