วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sales-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sales-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,124,038.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,124,038.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content