วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำรายการประเภท การโอนเงินต่างธนาคาร ด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำรายการประเภท การโอนเงินต่างธนาคาร ด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,879,611.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,879,611.00

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content