วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัลโครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัลโครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,235,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,235,398.84

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content