วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา (MA Software) โปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager, SAS Analytics Pro, SAS/ACCESS Interface to PC Files จำนวน 1 license ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา (MA Software) โปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager, SAS Analytics Pro, SAS/ACCESS Interface to PC Files จำนวน 1 license ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,442,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,442,000.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content