วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ จำนวน 7 รายการ ด้ยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ จำนวน 7 รายการ ด้ยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) “

วงเงินงบประมาณ

9,679,006.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร