วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ ภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ ภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,940,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,940,000.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content