วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึก สำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึก สำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,358,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,358,900.00

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content