วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software File Integrity สำหรับระบบ Base 24 ATM ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software File Integrity สำหรับระบบ Base 24 ATM ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,310,677.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,310,677.50

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content