วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ GSB Contact Center 1115 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ GSB Contact Center 1115 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

82,320,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

82,320,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content