วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

772,968.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

772,968.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content