วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,485,067.20

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,485,067.20

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content