วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ของระบบงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (Interlink) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ของระบบงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (Interlink) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

577,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

577,800.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content