วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

547,588.55

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

547,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content