วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต Web Base Application และ Web Base Application รองรับกรมธรรม์ 3 แบบ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต Web Base Application และ Web Base Application รองรับกรมธรรม์ 3 แบบ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,515,275.59

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,515,275.59

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content