วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ของสถานี (Facebook Live) และผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ของสถานี (Facebook Live) และผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,080,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,080,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content