วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

702,973.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

702,973.40

วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content