วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Red Hat Enterprise Linux Server พร้อม Subscription ระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Red Hat Enterprise Linux Server พร้อม Subscription ระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)

วงเงินงบประมาณ

672,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

672,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content