วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,916,847.15

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,916,847.15

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content