วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดการข้อมูลรายการ Transaction PromptPay เพื่อรองรับการทำรายการประเภทการโอนเงินต่างธนาคารด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดการข้อมูลรายการ Transaction PromptPay เพื่อรองรับการทำรายการประเภทการโอนเงินต่างธนาคารด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

23,036,848.30

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,036,848.30

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content