วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ (GIS) ระยะเวลา 1 ปี 298 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ (GIS) ระยะเวลา 1 ปี 298 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,433,778.26

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,433,778.26

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content