วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,750,225.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,750,225.00

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content