วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) – All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) – All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,230,887.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,230,887.50

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content