วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Imaged Cheque Clearing System (ICS) ส่วน Software สำหรับเครื่อง Capture Device จำนวน 370 Licenses ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Imaged Cheque Clearing System (ICS) ส่วน Software สำหรับเครื่อง Capture Device จำนวน 370 Licenses ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,147,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,147,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content