วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,977,730.35

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,977,730.35

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content