วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 รองรับการจัดเก็บและใช้งาน Key ด้วยรูปแบบมาตรฐาน Key Block โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 รองรับการจัดเก็บและใช้งาน Key ด้วยรูปแบบมาตรฐาน Key Block โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,624,070.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,624,070.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content