วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Alternative Credit Scoring โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Alternative Credit Scoring โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

21,162,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,149,172.73

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content