วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมและแต่ละภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมและแต่ละภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,869,720.12

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,869,720.12

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content