วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,350,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,350,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content