วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแสง สี เสียง สำหรับห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแสง สี เสียง สำหรับห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

9,280,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร