วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

39,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

39,600,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content