วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในสนามบินสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในสนามบินสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,999,992.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,992.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content