วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,550,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,500,734.31

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content