วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน API Management เพื่อรองรับการใช้งาน OpenShift Container Platform ที่ธนาคารใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน API Management เพื่อรองรับการใช้งาน OpenShift Container Platform ที่ธนาคารใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,559,283.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,559,283.25

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content