วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน

วงเงินงบประมาณ

4,320,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,320,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content