วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

34,217,316.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,217,316.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content