วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,400,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content