วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่อง HSM 10 K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่อง HSM 10 K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,963,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,963,200.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content