วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ CDD Gateway และบริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist ระยะเวลา 1 ปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ CDD Gateway และบริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist ระยะเวลา 1 ปี

วงเงินงบประมาณ

1,330,010.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,330,010.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content