วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 – 2564 ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 – 2564 ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,290,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,700,200.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content