วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทดแทนครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ 7 รายการ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทดแทนครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ 7 รายการ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

82,106,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

82,106,760.00

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content