วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Server Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Server Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี

วงเงินงบประมาณ

856,306.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

856,306.00

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content