วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,684,480.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,684,480.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content