วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Web Service ที่เชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลเงินกู้ระหว่างธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Web Service ที่เชื่อมโยงการให้บริการข้อมูลเงินกู้ระหว่างธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

500,210.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

500,210.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content